Fredag 12.5.2017

Savoy Teatern

17.00
Öppningsord
17.10-17.50
Linda Boström Knausgård (SE) – Märta Tikkanen – Juha Itkonen, på svenska
18.00-18.40
Laurent Binet (FR) – Tuomas Nevanlinna, på engelska
18.45
Jarl Hellemann Award Ceremony
19.20-19.50
Andrew Michael Hurley (UK) – Antti Tuomainen, på engelska
20.00-20.45
Petina Gappah (ZB) – Aris Fioretos (SE) – Sirpa Kähkönen, på engelska
21.00-21.30
Konsert: Antti Holma & Kaj Chydenius

Lördag 13.5.2017

13.00 – 13.40

Malin Persson Giolito – Elina Hirvonen, på engelska
13.45-14.25

Tom Malmquist – Philip Teir, på svenska
14.30-15.15.

Henry Marsh – Merete Mazzarella, på engelska

16.15-16.55

Garth Greenwell – Jari Tervo, på engelska
17.00

Orhan Pamuk – Heikki Aittokoski, på engelska

Host: Pekka Strang

Bilder: Saara Autere