Saska Saarikoski

Saska Saarikoski är en av Helsingin Sanomats mest tongivande skribenter. Han har tidigare varit kulturchef på tidningen, jobbat som korrespondent i USA och skriver numera regelbundna kolumner om politik och dagsaktuella frågor. Saarikoski gav ut en av de första böckerna om Donald Trump, strax efter det det amerikanska presidentvalet 2016, tillsammans med Laura Saarikoski.

Foto: Jorma Marstio/Otava