Philip Teir

Philip Teir är författare och journalist. Han skriver regelbundet för Hbl och Dagens Nyheter och är konstnärlig ledare för Helsinki Lit. Jungfrustigen, som kom 2020, är hans senaste roman.

Foto: Helen Korpak