Bernardine Evaristo

Bernardine Evaristo vann Bookerpriset 2019 med den mångstämmiga romanen Flicka, kvinna, annan. Hon är den första svarta kvinna som tilldelats priset. Evaristo har skrivit ett antal böcker som berör aspekter av den afrikanska diasporan i England samt arbetat för att öka inkluderingen i kulturvärlden.

Flicka, kvinna, annan är en kollektivroman där tolv öden interfolieras. Tillsammans skapar rösterna ett körverk om modernt liv i London.


Foto: Jennie Scott