Johanna Laitinen

Johanna Laitinen jobbar som litterär chef på förlaget Gummerus, och driver på fritiden den populära litteraturpodcasten Sivumennen tillsammans med sin vän Jonna Tapanainen.