Elina Hirvonen

Elina Hirvonen är författare, journalist och en internationellt prisad dokumentärfilmare. Hon har varit aktiv i antirasistiskt arbete i Finland sedan slutet av 1990-talet. Som journalist skriver hon ofta om frågor som rör tolerans och migration. Hennes senaste roman heter Punainen myrsky och gavs ut 2019. 

Foto: Jaakko Virtanen/WSOY