Aurora Lemma

 Aurora Lemma är frilansskribent och läkare. Hon har dessutom en fil.kand i journalistik och politiska vetenskaper. Man kan läsa henne i tidningar som Long Play, Ylioppilaslehti, Helsingin Sanomat och Ydin. Under våren var hon tillsammans med Carmen Balzar redankör för essäsamlingen Ohi – kirjoituksia kuolemasta ja sen vierestä (WSOY). På Helsinki Lit intervjuar hon Maaza Mengiste.