Helsinki Lit är en finländsk litteraturfestival med fokus på översatt litteratur.

 

Festivalen ordnas för sexte gången den 15–16 maj på Bio Rex i Helsingfors (Mannerheimvägen 22-24).

Biljetter släpps med porgrammet i början av 2020.

Helsinki Lit ordnas av föreningen Helsingin kirjallisuusfestivaali ry i samarbete med finländska förlag, Nide, Fili – Finnish Literature Exchange och Yle Kultur.

Festivalen har i år (2019) fått stöd av Helsingfors stad, Suomen kulttuurirahasto, Otavan kirjallisuussäätiö, Svenska Kulturfond, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Konstsamfundet, Norges ambassade Helsingforsoch Estland-institutet.