Cristóvão Tezza

Lördag

Cristóvão Tezza hör till den brasilianska nutidsprosans fixstjärnor. Under våren ges romanen Professorn (ej översatt till svenska) ut på finska av förlaget Aviador. I romanen förbereder en professor ett tal han kommer att hålla på sin institution. I hemlandet har boken hyllats som en av författarens bästa böcker. Tarja Härkönen har gjort den finska översättningen.