Kai Aareleid

Lördag

Kai Aareleid är en estnisk författare, översättare och journalist. Hon har bland annat översatt Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges och Jukka Viikilä till estniska. Aareleid är född i Tartu och bor numera i Tallinn. Hon har också tillbringat långa perioder i Helsingfors, Riga och St Petersburg.

Romanen Korttitalo gavs ut på finska 2018, i översättning av Outi Hytönen.

Foto: TIXE-2007