Tuomas Nevanlinna

Perjantai

Tuomas Nevanlinna on helsinkiläinen filosofi, kirjoittaja, suomentaja ja radioääni.

Nevanlinna on filosofoinut Juk­ka Re­lan­de­rin kans­sa Radio Helsingissä Tu­ke­vas­ti il­mas­sa -oh­jel­mas­sa yli kym­me­nen vuo­den ajan. Hän on kir­joit­ta­nut mm kir­jat Hy­vä­kun­toi­se­na tai­vaa­seen (Tam­mi 2000), Ku­nin­kais­ta ja nar­reis­ta (Kir­ja­pa­ja 2004), An­te­ro jou­tuu luon­toon (Teos 2004) ja Us­kon sa­nat (yh­des­sä Juk­ka Re­lan­de­rin kans­sa; Teos 2011).